Tìm năm chỉ số tài chính chủ yếu ở đâu (P2)


CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Có thể dễ dàng tìm kiếm trên Internet báo cáo tài chính của các công ty. Cần phải mất thời gian để đọc các báo cáo đó và nhanh chóng chắt lọc ra những con số bạn cần (đồng thời quên đi các con số còn lại), nhưng vì tất cả các báo cáo này đều có một mẫu chung, nên dù bạn sử dụng trang điện tử nào, bạn cũng sẽ dễ dàng làm quen với các báo cáo. Các báo cáo tài chính bao gồm:

• Bảng cân đối kế toán: là một bản tóm tắt về tài sản có (những gì doanh nghiệp sở hữu), tài sản nợ (cái mà doanh nghiệp nợ) và giá trị tài sản ròng (những gì còn lại sau khi lấy tài sản có trừ đi tài sản nợ – được gọi là vốn chủ sở hữu) trong một giai đoạn xác định. Đây là tài liệu giúp bạn tìm các con số về vốn và nợ.
• Báo cáo thu nhập: bao gồm thu nhập của công ty (doanh thu), chi phí, và lợi nhuận. Hãy nhìn vào đây để lấy các số liệu về doanh thu, EPS.
• Luồng tiền mặt (báo cáo): những thay đổi về tiền mặt từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư, cấp vốn. Đây là nơi để bạn tìm số liệu về lượng tiền mặt tự do và cổ tức đã trả.

mẫu hình trong phân tích kỹ thuật

TRUY CẬP TRANG ĐIỆN TỬ MSN MONEY

Bước đầu tiên cần làm để truy cập các số liệu tài chính của công ty là nhập mã của công ty đó. Tại MNS Money, hộp đó được ghi là “Symbol” (“Biểu tượng”) ở trên đầu màn hình (ở phía bên phải tại thời điểm viết cuốn sách này), ở đó bạn gõ, ví dụ, chữ “NKE” đối với Nike. Nếu bạn gõ sai mã, chương trình sẽ hoặc tự động luận ra mã đúng cho bạn hoặc sẽ hỏi bạn một số thông tin. Nhờ đó, bạn sẽ tìm được đúng mã chứng khoán. Khi MNS hiển thị những số liệu về NIKE bạn sẽ thấy xuất hiện một cột ở bên trái (rất giống như lề tờ giấy), ở đó liệt kê các đường liên kết thông tin. Dưới tiêu đề “Research” (“Nghiên cứu”), đi tới “Financial Results” (“Các kết quả tài chính”). Đây là nơi bạn tìm đường liên kết tới “Các báo cáo” (“Statements”).

Đối với ROIC, nhắp chuột vào “Key Ratios” (“Các tỷ số chính”) ở dưới tiêu đề “Financial Results” (“Các kết quả tài chính”), sau đó nhắp chuột vào “Investment Returns” (“Lợi nhuận đầu tư”). ROIC được liệt kê dưới tiêu đề “Return on Capital” (“Lợi nhuận trên vốn”).

Đối với các chỉ số về vốn chủ sở hữu, hãy xem phần vốn chủ sở hữu được thể hiện dưới cái tên “Book Value per Share” (“Giá trị sổ sách trên cổ phiếu”), được đặt dưới “Key Ratios” (“Các tỷ số chính”) và sau đó tới “10 – Year Summary” (“Tổng kết 10 năm”).

Đối với các số liệu về EPS và doanh thu, hãy đi tới phần “Financial Results” (“Các kết quả tài chính”), nhắp chuột vào “Statements” (“Các báo cáo”), và sau đó nhắp chuột vào hộp “10 – Year Summary” (“Tổng kết 10 năm”).

Đối với các chỉ số về luồng tiền mặt, mở bản báo cáo “luồng tiền mặt” và tìm đến dòng cuối cùng – “Free Cash Flow” (“Luồng tiền mặt tự do”).

Chuyên mục:Kiến thức

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s