Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Ý nghĩa và cách phân tích


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong những tài liệu tài chính quan trọng (cùng với bảng cân đối kế toánbáo cáo lưu chuyển tiền tệ) được sử dụng để phân tích hoạt động tài chính của công ty.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thường được gọi là báo cáo thu nhập, giải thích chính xác số tiền mà một công ty đã kiếm được (hoặc bị mất) trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một quý hoặc một năm.

Như định nghĩa trên cho thấy, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một biểu thức đơn giản: doanh thu trừ chi phí. Doanh thu có thể đến từ việc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty hoặc từ việc bán tài sản. Chi phí và tổn thất phản ánh chi phí để sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty hoặc bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc bán bớt tài sản, các vụ kiện tụng, v.v. Thu nhập hoặc lỗ ròng là số dư.

đọc hiểu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Về mặt khái niệm, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh rất đơn giản, nhưng nó sử dụng một vài thuật ngữ cần được làm rõ. Bắt đầu với tổng doanh thu, tổng doanh thu có được từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ. Trừ đi chi phí bán hàng hoặc giá vốn hàng bán, các chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty (ví dụ, nguyên vật liệu hoặc lao động liên quan). Phần còn lại là doanh thu thuần của công ty.

Tại thời điểm này, người ta trừ đi các khoản chi phí không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ, thường được gọi là chi phí quản lý và điều hành chung, chẳng hạn như tiền thuê nhà, tiền lương của nhân viên hành chính, tiếp thị và bán hàng hoặc nghiên cứu. Đây đều là một phần chi phí hoạt động của công ty. Sau khi trừ đi các khoản này, cùng với khấu hao, chi phí sử dụng thiết bị và các tài sản khác trong một khoảng thời gian nhất định, một phần còn lại là thu nhập.

Tuy nhiên, cần phải tính toán nhiều hơn để ra được thu nhập trên thực tế. Ví dụ như bất kỳ thu nhập nào từ các nguồn khác, chẳng hạn như tiền lãi hoặc tiền bán tài sản để tính ra thu nhập trước lãi suất và thuế (EBIT). Sau khi hoàn trả khoản vay và thuế thu nhập được trừ đi, chúng ta tính ra thu nhập ròng.

Các nguyên tắc kế toán trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phức tạp ở nội dung, ý nghĩa của các mục xuất hiện trong báo cáo. Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư được khuyến khích đọc phần chú thích! Các chú thích cuối trang chứa thông tin quan trọng giải thích về những mục như thuế thu nhập, quyền chọn cổ phiếu, chương trình hưu trí, chính sách kế toán và cách hàng tồn kho. Có một số tiêu chuẩn cho việc viết chú thích cuối trang, nhưng phần lớn còn lại do ban quản lý của công ty quyết định.

Các nguyên tắc kế toán chung tạo cơ sở nhất quán để trình bày cách công ty hạch toán tài sản, thu nhập, v.v. Chúng bao gồm một số tiêu chuẩn nhưng cũng có nhiều giả định và khái niệm đã trở thành thông lệ.

Mặc dù kế toán dồn tích đối sánh tốt giữa doanh thu với chi phí và đưa ra bức tranh về tình trạng tài chính của công ty, nhưng nó không phản ánh ngày thực tế nhận được doanh thu hoặc chi phí được thanh toán, đó là lý do tại sao báo cáo lưu chuyển tiền tệ lại trở nên quan trọng. Nhiều công ty, đặc biệt là những công ty mới thành lập và đang phát triển có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh rất tốt, rất đẹp nhưng đã bị buộc phải ngừng hoạt động vì thiếu tiền mặt. Vì vậy khi đọc hiểu báo cáo kết quả kinh doanh cần kiểm tra lại thông tin ở các báo cáo tài chính khác.

Các câu hỏi thường gặp về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Sự khác biệt giữa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Hai tài liệu này đôi khi bị nhầm lẫn vì cả hai đều liên quan đến số tiền mà một công ty đang kiếm được hoặc thua lỗ. Như đã trình bày ở trên, sự khác biệt nằm ở thời điểm phát sinh các khoản thu và chi khi các giao dịch tiền mặt thực sự xảy ra. Ở cấp độ cá nhân, người ta có thể so sánh điều này với việc sử dụng thẻ tín dụng, nơi ngày mua hàng và ngày thanh toán khác nhau, hoặc thẻ ghi nợ, nơi mua hàng và thanh toán được ghi đồng thời.

Bạn cũng sẽ không thấy mục hàng khấu hao trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ; nó không phải là một giao dịch tiền mặt. Thay vào đó, toàn bộ chi phí vốn được ghi nhận khi khoản chi thực sự xảy ra. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng tách biệt các khoản đầu tư và các giao dịch tài trợ. Những khác biệt này được tạo ra để làm rõ lượng tiền mặt thực tế có sẵn cho công ty.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khác với bảng cân đối kế toán như thế nào?

Trong khi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho chúng ta biết về thu nhập và số tiền mà một công ty đã kiếm được hoặc mất đi trong một khoảng thời gian cụ thể, thì bảng cân đối kế toán cho chúng ta biết giá trị thực sự của công ty tại một thời điểm cụ thể.

Ý nghĩa của các tỷ lệ tài chính quan trọng trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?

Tỷ lệ dùng để đo lường hiệu suất. Trong hầu hết các trường hợp, điều quan trọng không phải là bản thân tỷ lệ, mà là điều gì xảy ra với nó theo thời gian (xu hướng của nó) và sự khác biệt so với tỷ lệ của đối thủ cạnh tranh. Các tỷ lệ quan trọng nhất sử dụng số từ cả bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập bao gồm:

Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) là thước đo khả năng sinh lời và hiệu suất sử dụng tài sản. Giá trị càng cao thì càng tốt. Công thức như sau:

ROA = Thu nhập trước lãi vay và thuế / tổng tài sản

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng là một thước đo khả năng sinh lời, nhưng ý nghĩa chính của nó không phải là hiệu suất tài sản mà là kết quả hoạt động kinh doanh của công ty đó so với số vốn chủ sở hữu đầu tư như thế nào. Nó có giá trị đặc biệt trong việc so sánh với các công ty cùng ngành, các đối thủ cạnh tranh. Công thức là:

ROE = Thu nhập ròng / vốn chủ sở hữu chung

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu, hay EPS, là biểu hiện của giá trị cổ đông, cho biết 1 cổ phiếu của công ty sẽ có giá trị bao nhiêu nếu thu nhập trong thời kỳ đó được chia đều. Nó được tính bằng công thức sau:

EPS = (Thu nhập ròng – cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi) / số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Chuyên mục:Kiến thức

Tagged as:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s