Tổng quan về Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là tài liệu ghi chép lại các hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính của một công ty. Báo cáo tài chính thường được kiểm toán bởi các cơ quan chính phủ, kế toán, công ty, v.v. để đảm bảo tính chính xác cho các mục đích về thuế, tài chính hoặc đầu tư. Báo cáo tài chính bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền mặt.

BÀI HỌC RÚT RA CHÍNH

  • Báo cáo tài chính là các tài liệu ghi chép lại các hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính của một công ty.
  • Bảng cân đối kế toán cung cấp cái nhìn tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của các cổ đông như một bản tóm tắt kịp thời.
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu tập trung vào doanh thu và chi phí của công ty trong một khung thời gian cụ thể. Khi lấy doanh thu trừ chi phí sẽ cho ra kết quả là lợi nhuận của công ty, được gọi là thu nhập ròng.
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (CFS) đo lường khả năng tạo ra tiền mặt của công ty để thanh toán các nghĩa vụ nợ, trang trải cho chi phí hoạt động và các khoản đầu tư.

tìm hiểu báo cáo tài chính

Sử dụng Báo cáo tài chính hiệu quả

Các nhà đầu tư, nhà phân tích tài chính dựa vào dữ liệu tài chính để phân tích hoạt động của công ty và đưa ra dự đoán về giá cổ phiếu của công ty trong tương lai. Một trong những nguồn quan trọng và đáng tin cậy nhất của dữ liệu tài chính là báo cáo thường niên, trong đó có báo cáo tài chính của công ty.

Các báo cáo tài chính được sử dụng bởi các nhà đầu tư, nhà phân tích thị trường và các chủ nợ của công ty để đánh giá sức khỏe tài chính và tiềm năng thu nhập của công ty đó. Ba báo cáo tài chính chính là bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Hiểu về Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán cung cấp một cái nhìn tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của một công ty như một bản tóm tắt kịp thời. Ngay ở đầu bảng cân đối kế toán là thời điểm làm báo cáo, thường là ngày kết thúc năm tài chính.

Công thức Bảng cân đối kế toán:

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Tìm hiểu chi tết: Đọc hiểu Bảng cân đối kế toán.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Không giống như bảng cân đối kế toán mang tính thời điểm, phạm vi của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nằm trong một khoảng thời gian. Đó là một năm đối với báo cáo tài chính hàng năm và một quý đối với báo cáo tài chính hàng quý. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cung cấp tổng quan về doanh doanh thu, chi phí, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Nó thường cung cấp dữ liệu từ hai đến ba năm để tiện cho việc so sánh.

Công thức và Tính toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Thu nhập ròng = Doanh thu – Chi phí

Tìm hiểu chi tết: Đọc hiểu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (CFS) đo lường khả năng tạo ra tiền mặt của công ty để thanh toán các nghĩa vụ nợ, trang trải cho chi phí hoạt động và các khoản đầu tư. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bổ sung cho bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

CFS giúp các nhà đầu tư hiểu rõ một công ty đang hoạt động như thế nào, nguồn tiền của nó đến từ đâu và tiền được sử dụng như thế nào. CFS cũng cung cấp thông tin để nhà đầu tư xem xét liệu một công ty có nền tảng tài chính vững chắc hay không.

Tìm hiểu chi tết: Đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hạn chế của báo cáo tài chính

Mặc dù báo cáo tài chính cung cấp nhiều thông tin về một công ty nhưng chúng có những hạn chế. Các báo cáo này được công khai với tất cả mọi người, các nhà đầu tư thường đưa ra các kết luận rất khác nhau về hoạt động tài chính của một công ty.

Ví dụ: một số nhà đầu tư có thể muốn công ty mua thêm cổ phiếu quỹ trong khi các nhà đầu tư khác có thể muốn công ty đầu tư vào tài sản dài hạn. Mức nợ của một công ty có thể ổn đối với nhà đầu tư này trong khi người khác có thể lo ngại về mức nợ đó. Khi phân tích báo cáo tài chính, điều quan trọng là phải so sánh nhiều kỳ để xác định xem có xu hướng nào không cũng như so sánh kết quả của công ty với các công ty cùng ngành trong cùng ngành.

Chuyên mục:Kiến thức

Tagged as:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s