Cách tính giá trị sổ sách của cổ phiếu


Giá trị sổ sách của cổ phiếu là một phương pháp để tính giá trị sổ sách cổ phiếu của một công ty dựa trên vốn chủ sở hữu của cổ đông.

giá trị sổ sách của cổ phiếu là gì

Giá trị sổ sách của cổ phiếu – Book value per share là gì?

Giá trị sổ sách của cổ phiếu (hay còn gọi là giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu – BVPS) là một phương pháp để tính giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của một công ty dựa trên vốn chủ sở hữu của cổ đông phổ thông trong công ty. Giá trị sổ sách của một công ty là chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải trả của công ty đó, chứ không phải giá cổ phiếu của công ty đó trên thị trường.

Nếu công ty giải thể, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho biết giá trị còn lại của các cổ đông sau khi tất cả tài sản được thanh lý và thanh toán cho các chủ nợ.

BÀI HỌC RÚT RA CHÍNH

  • Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) tính giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của một công ty.
  • Vì cổ đông ưu đãi có yêu cầu về tài sản và thu nhập cao hơn cổ đông phổ thông, nên vốn cổ phần ưu đãi được trừ vào vốn chủ sở hữu của cổ đông để lấy vốn chủ sở hữu cho cổ đông phổ thông.
  • Nếu BVPS của một công ty cao hơn giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu, thì cổ phiếu của công ty đó có thể bị định giá thấp.

Công thức cho giá trị sổ sách của cổ phiếu là:

BVPS = (Tổng vốn chủ sở hữu của cổ đông − Vốn chủ sở hữu ưu đãi)/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành

BVPS nói gì với bạn?

Giá trị ghi sổ của vốn chủ sở hữu phổ thông ở tử số phản ánh số tiền thu được ban đầu mà một công ty nhận được từ việc phát hành vốn cổ phần, tăng thu nhập, giảm lỗ, giảm trả cổ tức. Việc mua lại cổ phiếu của một công ty làm giảm giá trị sổ sách và tổng số cổ phiếu phổ thông.

Ví dụ về BVPS

Giả sử rằng số dư vốn cổ phần của công ty XYZ là 100 tỷ và 1 triệu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, có nghĩa là BVPS là 100 tỷ / 1 triệu cổ phiếu = 100.000đ mỗi cổ phiếu.

Nếu XYZ có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn và sử dụng lợi nhuận đó để mua thêm tài sản hoặc giảm nợ phải trả, thì vốn chủ sở hữu chung của công ty sẽ tăng lên. Ví dụ, nếu công ty tạo ra 5 tỷ thu nhập và sử dụng 2 tỷ lợi nhuận để mua tài sản, vốn cổ phần thường tăng cùng với BVPS. Mặt khác, nếu XYZ sử dụng 3 tỷ thu nhập để giảm nợ phải trả thì BVPS cũng tăng lên.

Sự khác biệt giữa giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu

Giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu là giá cổ phiếu hiện tại của công ty. Nó phản ánh giá trị mà những người tham gia thị trường sẵn sàng trả cho cổ phiếu của nó. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu được tính theo nguyên giá, nhưng giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu là một số liệu hướng tới tương lai có tính đến khả năng thu nhập của công ty trong tương lai (kỳ vọng của nhà đầu tư). Với sự gia tăng lợi nhuận ước tính, tăng trưởng dự kiến ​​và sự an toàn của công ty, giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng cao hơn. Sự khác biệt đáng kể giữa giá trị ghi sổ trên mỗi cổ phiếu và giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu phát sinh do cách các nguyên tắc kế toán phân loại các giao dịch nhất định.

Ví dụ: hãy xem xét giá trị thương hiệu của một công ty, được xây dựng thông qua một loạt chiến dịch tiếp thị. Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung của Hoa Kỳ (GAAP) yêu cầu chi phí tiếp thị phải được chi ngay lập tức, làm giảm giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu nỗ lực quảng cáo nâng cao hình ảnh sản phẩm của công ty, công ty có thể tính giá cao hơn và tạo ra giá trị thương hiệu. Nhu cầu thị trường có thể làm tăng giá cổ phiếu, dẫn đến chênh lệch lớn giữa thị trường và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.

Hạn chế của BVPS

Bởi vì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu chỉ xem xét giá trị trên sổ sách, nó không kết hợp được các yếu tố vô hình khác có thể làm tăng giá trị thị trường của cổ phiếu công ty, ngay cả khi thanh lý. Ví dụ, các ngân hàng hoặc các công ty phần mềm công nghệ cao thường có rất ít tài sản hữu hình so với tài sản trí tuệ và vốn con người (lực lượng lao động) của họ. Những yếu tố vô hình này không phải lúc nào cũng được tính vào giá trị sổ sách.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s